aa
aa 風天小畜    巽木一世卦

aa9、風天小畜    巽木一世卦

【基本卦意】
畜:表為「積蓄」、「畜養」等意,所以小畜是小有積蓄、小規模的養牧、投資之意。

【卦意運用—偏小吉指示卦】
是個小吉卦,事事不可貪大,投資理財均需保守為佳。健康無礙平順,論錢財為小有也。
畜是蓄聚、蓄養、蓄止,同時還有阻止等意思。

【擬像延伸運用】
風在天上吹動,雲被都被風吹散,一時天空萬里無雲而難以下雨了,表示不可有過多、太大的期待,事情會受到外來不可預期的環境變化所阻擾,故宜待時以防不測之災難。。
又一陰爻要來統蓄眾陽爻,而有要以陰畜陽、以小畜大,表示力量寡弱、心有餘而力不足的凶象。
求財望事皆反覆有阻擾,也有口舌是非之象,對於居處也有辛苦的現象,表示氣運遲滯不發,欲速則不達。
卜求婚姻,此婚事需再三努力之後可成,或其女再嫁。男人占得此卦,有爭風吃醋之過。卦象參考:
此卦是教我們要蓄神以待時,昔韓信擊取散關不下,卜得此卦後果破也。

【應用吉凶參考】
運勢:有蓄聚、阻止之意。不下雨大地不能得到滋潤,故此運勢有反覆、有口舌,諸事宜忍耐,等待時機。尤其女人得此卦更應在行為上,對事或對人需有所節制。
愛情:語言不和,意見分歧,不太如意。
家運:不和且多是非,衰而不振,多勞,要耐心應對,以待時機。
胎孕:生男兒。若秋冬生女。若初胎,子不成。更宜防流產。
子女:因子女而勞碌之象,子女早運不住,境窮,但晚年有福也。
週轉:有女人從中阻礙,不成也。
買賣:景氣不好,買賣難成或利薄。
疾病:患者有胸部、胃腸等疾,頭部、腦部之疾。其病難治但不嚴重,長久慢性病之併發症較險。
等人:不會來,臨時變意。
尋人:因色情或家庭不和出走,只在原處。若四、五爻動則已遠走難尋,東南或西北之向。
失物:被小人侵算,有婦人見得,急向東南方覓之。屋內之失物可尋。
旅行:途中有害,不宜。
訟詞糾紛:一不成亦和。一惹禍帶刑傷,不利。
求事求職:可行小有希望。
考試:不理想。
改行不宜,開業不宜,已開業者則小有所成。


回到最前