a
aa 風天小畜    巽木一世卦

小畜卦象體:
風行於天上,雲被風吹散。一時天空澄清有如萬里無雲之晴空,雲被風所吹散而不雨。又一陰統蓄眾陽,以小畜大,以陰畜陽,力量寡弱不振之象。

十一月卦: 春病  夏凶  秋口舌  冬吉

評曰:曉風殘刀之象,相親相疏之意。

卦意判斷:

此卦乃巽風在乾天之上,以六四之陰畜五陽,故曰小畜。得此卦者,為被畜養之時,雖有前進之志,但小有障礙,不能大進,若強進難免有 限,然而終需陰陽相合。故宜待時,以防有不測之災難。求財望事皆反覆變動,有口舌,難以急調處理。對於居處有辛苦之象,宜改變之。氣運遲滯不發,欲速則不 達。

斷之婚姻,此婚事再三拖延之後可合,或其女為再嫁之象。男人占得此卦,有爭風吃醋之過,女人占得,可知曉風殘月,又有相親相疏的變化,也有自暴自棄、墮落之象。占者若為女性,可能是風月之人。

卦象參考:

卦體上巽下乾,中爻「約離互兌:火澤睽」。畜是蓄聚、蓄養、蓄止,同時還有阻止等意思,陽陰乃正反。全卦六爻只有一陰爻,故有一陰 統蓄眾陽以小蓄大,有如雲層密佈而不下雨之象。雖暫不下雨,但時機一到雨必下也。此卦是教我們要蓄神以待時。昔韓信擊取散關不下,卜得此卦後果破也。故宜 待時而發。

【總結批論】

小畜:表小有積蓄。是個小吉卦,事事不可貪大,投資理財均需保守為佳。健康無礙平順。畜又為畜養,小規模的養牧之意,論錢財為小有積蓄的小吉象。

【應用】

運勢:有蓄聚、阻止之意。一陰畜五陽,雖有雲雨而不下,雨之不下,大地不能得到滋潤,故此運勢有反覆不定、有口舌是非之災、又難以急調處理,所以諸事宜忍耐,等待時機。尤其女人得此卦更應在行為上,對事或對人有所節制。
愛情:語言不和,意見分歧,不太如意。
家運:不和且多是非,衰而不振、多勞,要有耐心應對,以待時機。雨過天必晴。
胎孕:生男兒。若秋冬生女。若初胎,子不成。更宜防流產。
子女:因子女而勞碌之象,子女早運不住,家境窮苦,但晚年有福也。
週轉:有女人從中阻礙,不成也。
買賣:景氣不好,買賣難成或利薄。
疾病:患者有胸部、胃腸等疾,頭部、腦部之疾。其病難治但不嚴重,長久慢性病之併發症則較凶險。
等人:不會來,臨時變意。
尋人:因男女情色或家庭不和出走,只在原處。若四、五爻動則已遠走難尋,東南或西北之向。
失物:被小人侵算,有婦人見得,急向東南方覓之。屋內之失物可尋。
旅行:途中有害,不宜。
考試:不理想。
改行:不宜,開業不宜,已開業者則小有所成。
訟詞糾紛:一不成也和。一惹禍帶刑傷,不利。

求事求職:可行小有希望。
回到最前